Mô tả dự án

Thiết kế trung tâm giao lưu văn hóa Điện Biên Phong cách thiết kế lưu giữ truyền thống, hướng đến hiện đại bền vững

Chi tiết dự án

  • Loại dự án: Thiết kế trung tâm văn hóa, cảnh quan
  • Chủ đầu tư: Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên
  • Thời gian hoàn thành: 03/2014
  • Địa chỉ: Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ
  • Diện tích: 1435m2 tổng diện tích sàn xây dựng 2870m2

Hình ảnh dự án: trung-tam-giao-luu-van-hoa-dien-bien (1)trung-tam-giao-luu-van-hoa-dien-bien (2)trung-tam-giao-luu-van-hoa-dien-bien (7)trung-tam-giao-luu-van-hoa-dien-bien (4)trung-tam-giao-luu-van-hoa-dien-bien (5)trung-tam-giao-luu-van-hoa-dien-bien (6)trung-tam-giao-luu-van-hoa-dien-bien (3)

[widget id=”text-5″]