Loài cá “nhà giàu” có tuổi thọ lên tới 60 năm ở Việt Nam

0
987