Trang chủ Cá Koi Cá Koi Bướm – Assorted Butterfly Koi
Cá Koi Bướm

Cá Koi Bướm – Assorted Butterfly Koi

Kích thước Hồ cá Koi tối thiểu: 1000 gallons
Mức độ chăm sóc: Dễ dàng
Tính cách: Hòa bình
Điều kiện nước: 36-90 ◦ F, KH 2-12, pH 6,8 – 7,2
Kích thước tối đa: 90cm
Màu sắc: Đen, cam, đỏ, trắng, vàng
Chế độ ăn uống: Ăn tạp
Xuất xứ: Trang trại
Họ: Cyprinidae

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

- Advertisement -