Cá Koi sinh sản là mang lại điềm lành và may...

Bạn đang nuôi đàn cá koi trong hồ, khi bạn thay nước hoặc mua nhầm chú koi bụng có chửa về, thế là chúng...
- Advertisement -